Lot Fonteyne

E-mail
lot.fonteyne@ugent.be
Telefoon
09 264 94 20
Categorie
administratief en technisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Directie Onderwijsaangelegenheden
Afdeling Studieadvies

Team
Onderwijsbeleid
Functie
directiemedewerker
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 33, UFO
9000 Gent
Werkplaats
Ufo, 1ste verdieping lokaal 000
Telefoon
09 264 94 20
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.