Jonas Roelens

E-mail
jonas.roelens@ugent.be
Categorie
gastprofessor
doctoraatsstudent
Onderzoeksdisciplines
Cultuurgeschiedenis
Nieuwe tijd (xvie-xviiie eeuw)
Opleidingsonderdelen
Mondiale processen in historisch perspectief
Gendergeschiedenis
Intellectuele geschiedenis
Historische praktijk I: Vroegmoderne Tijd

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Geschiedenis

Functie
gastprofessor
Doctoraatsstudent
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 35, UFO
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 331 02 25
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.