Jonas Roelens

E-mail
jonas.roelens@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO
onbezoldigd postdoctoraal medewerker
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Geschiedenis

Functie
FWO Postdoc Junior
postdoctoraal medewerker onbezoldigd
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 35, UFO
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 331 02 88
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.