Alix Baert

E-mail
alix.baert@ugent.be
Categorie
praktijkassistent
wetenschappelijk personeel

Entiteiten

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Kleine Huisdieren

Functie
wetenschappelijk medewerker
Adres
Salisburylaan 133, D4 ingang 7
9820 Merelbeke
Telefoon Secretariaat
09 264 77 00

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Inwendige Ziekten Grote Huisdieren

Functie
praktijkassistent
wetenschappelijk medewerker
Adres
Salisburylaan 133, D4 ingang 7
9820 Merelbeke
Telefoon Secretariaat
09 264 76 07

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.