Marie-Hélène Gorisse

E-mail
mariehelene.gorisse@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel
Opleidingsonderdelen
Niet-westerse wijsbegeerte

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Talen en Culturen

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 41 56
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.