Michiel Stock

E-mail
michiel.stock@ugent.be
Telefoon
09 264 60 18
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO
Onderzoeksdisciplines
Bio-informatica
Wiskundige modellering
Opleidingsonderdelen
Selected Topics in Mathematical Optimization

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Data-analyse en wiskundige modellering

Functie
FWO postdoctoraal onderzoeker
Adres
Coupure Links 653
9000 Gent
Telefoon
09 264 60 18
Telefoon Secretariaat
09 264 59 32

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.