Michiel Stock

E-mail
michiel.stock@ugent.be
Categorie
doctorassistent
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Selected Topics in Mathematical Optimization

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Data-analyse en wiskundige modellering

Functie
doctor-assistent
Adres
Coupure Links 653, geb. A
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 59 32
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.