Fons Dewulf

E-mail
fons.dewulf@ugent.be
Telefoon
09 264 39 68
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO
Opleidingsonderdelen
Grondige studie van vraagstukken in de wetenschapsfilosofie

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap

Functie
FWO postdoctoraal onderzoeker
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 2de verdieping lokaal 048
Telefoon
09 264 39 68
Telefoon Secretariaat
09 264 39 82
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.