Marjolein Vanoppen

E-mail
marjolein.vanoppen@ugent.be
Telefoon
09 264 60 02
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksdisciplines
Milieu(bio)technologie
Oppervlakten, grensvlakken, dunne films, nanosystemen
Ingenieurstechnieken: milieu en energie

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Groene Chemie en Technologie

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Werkplaats
Blok B, 3de verdieping lokaal 027
Telefoon
09 264 60 02
Telefoon Secretariaat
0478 94 30 88

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.