Joris Voets

E-mail
joris.voets@ugent.be
Telefoon
09 243 29 16
0486 88 23 60
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Algemeen beheer, strategisch management, organisatietheorie, corporate governance
Publiek management, not for profit management
Methodologie en onderzoekstechnologie van de sociale wetenschappen
Opleidingsonderdelen
Onderzoeksmethoden toegepast in publiek management en bestuurskunde
Seminarie bestuursniveau: lokale besturen
Netwerkmanagement in de publieke sector
Publieke Governance

Entiteit

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Vakgroep Bestuurskunde en Publiek Management

Functie
hoofddocent
Adres
Henleykaai 84, Campus Mercator G
9000 Gent
Telefoon
09 243 29 16
0486 88 23 60
Telefoon Secretariaat
09 243 29 03
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.