Luuk Boelens

E-mail
luuk.boelens@ugent.be
Telefoon
09 331 32 54
0471 80 31 63
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Economische systemen, instituties en economie
Sociale geografie, sociologie van gemeenschappen en regio's, rurale en stedelijke sociologie en milieugebonden interacties
Stedenbouw, ruimtelijke planning en verkeerskunde
Opleidingsonderdelen
Port Planning
Spatial Analysis of Maritime and Port Development
Stedelijke en regionale economie
Inleiding tot de planningstheorie
Planningstheorie
Governance en ruimtelijke planning: bijzondere vraagstukken 2
Studio ruimtelijk project, governance en instrumentarium
Onderzoeksreis
Werkstuk stedenbouw en ruimtelijke planning

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Civiele Techniek

Functie
hoogleraar
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 41, B2
9000 Gent
Werkplaats
T2 - Technicum blok 2, verdieping -1 lokaal 009
Telefoon
09 331 32 54
0471 80 31 63
Telefoon Secretariaat
09 264 54 89

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.