Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Plant en Gewas

Functie
Onbezold. gastprof.
Adres
Coupure Links 653, geb. A
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 61 42
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.