Sue Ellen Taelman

E-mail
sueellen.taelman@ugent.be
Telefoon
09 264 58 71
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksdisciplines
Levenscyclusanalyse
Ingenieurstechnieken: milieu en energie

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Groene Chemie en Technologie

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Werkplaats
Blok B, 5de verdieping lokaal 017
Telefoon
09 264 58 71
Telefoon Secretariaat
09 264 59 50

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.