Fien De Smedt

E-mail
fien.desmedt@ugent.be
Telefoon
09 331 03 19
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksdisciplines
Onderwijskunde – microniveau: leerdoelen, werkvormen, leerstof, media, evaluatie

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Onderwijskunde

Functie
postdoctoraal onderzoeker
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Telefoon
09 331 03 19
Telefoon Secretariaat
09 264 62 51
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.