Nicolas Vandeviver

E-mail
nicolas.vandeviver@ugent.be
Categorie
gastprofessor
Onderzoeksdisciplines
Literatuurtheorie
Vergelijkende literatuurwetenschap
Postkoloniale literatuur
Opleidingsonderdelen
Algemene literatuurwetenschap II

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Letterkunde

Functie
gastprofessor
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 40 45

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.