Sara De Vuyst

E-mail
s.devuyst@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksdisciplines
Gender- en mediastudies
Opleidingsonderdelen
Onderzoekspaper

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Talen en Culturen

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 41 56
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.