Linde De Potter

E-mail
linde.depotter@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksdisciplines
Nederlandstalige literatuur

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Letterkunde

Functie
postdoctoraal medewerker
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, gelijkvloerse verdieping lokaal 067
Spreekuren
di 13.00 - 16.30
Telefoon Secretariaat
09 264 40 45
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.