Sarah-Helena Van den Brande

E-mail
sarahhelena.vandenbrande@ugent.be
Telefoon
09 264 40 39
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO
doctoraatsstudent

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Letterkunde

Functie
FWO aspirant
Doctoraatsstudent
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon
09 264 40 39
Telefoon Secretariaat
09 264 40 45
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.