Martijn van den Broek

E-mail
martijn.vandenbroek@ugent.be
Telefoon
09 332 46 21
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Statistische fysica, thermodynamica, en niet-lineaire dynamische systemen
Warmte- en koeltechniek
Thermische energie
Opleidingsonderdelen
Mechanische energietechniek
Toegepaste energietechniek: pompen, compressoren, ventilatoren
Mechanische operaties

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding

Functie
hoofddocent
Adres
C. Heymanslaan 10, geb. B-5
9000 Gent
Werkplaats
Blok B, 5de verdieping lokaal 011A
Telefoon
09 332 46 21
Telefoon Secretariaat
09 264 32 88

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.