Jachin Van Doninck

E-mail
jachin.vandoninck@ugent.be
Categorie
onbezoldigd postdoctoraal medewerker
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Deontologie van de vrijzinnig humanistisch consulent

Entiteit

Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht

Functie
postdoctoraal medewerker onbezoldigd
Adres
Universiteitstraat 4
9000 Gent
Telefoon
09 264 69 32
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.