An De Meester

E-mail
a.demeester@ugent.be
Telefoon
09 264 86 33
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO
onbezoldigd postdoctoraal medewerker
Onderzoeksdisciplines
Vakdidaktiek

Entiteiten

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen

Functie
FWO postdoctoraal onderzoeker
postdoctoraal medewerker onbezoldigd
Adres
Watersportlaan 2
9000 Gent
Telefoon
09 264 86 33
Telefoon Secretariaat
09 264 63 27

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.