June Eyckmans

E-mail
june.eyckmans@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Opleidingsonderdelen
Applied Linguistics: Capita Selecta
Masterproef

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie

Functie
hoofddocent
Adres
Groot-Brittanniëlaan 45, geb. B
9000 Gent
Spreekuren
di 10.00 - 12.00
Fax
09 331 19 29
Telefoon Secretariaat
09 331 19 30

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.