June Eyckmans

E-mail
june.eyckmans@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Opleidingsonderdelen
Engels: taalpraktijk D
Applied Linguistics: Capita Selecta
Masterproef

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie

Functie
hoofddocent
Adres
Groot-Brittanniƫlaan 45, geb. B
9000 Gent
Spreekuren
di 10.00 - 12.00
Telefoon Secretariaat
09 331 19 30
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.