Lut De Wit

E-mail
lut.dewit@ugent.be
Telefoon
09 264 59 60
0484 14 94 18
09 264 61 89
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteiten

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Groene Chemie en Technologie

Functie
secretariaatsmedewerker
Adres
Coupure Links 653, geb. A
9000 Gent
Werkplaats
Blok A, gelijkvloerse verdieping lokaal 012
Spreekuren
ma 09.30 - 16.00
do 09.30 - 16.00
Telefoon
09 264 61 89
0484 14 94 18
Telefoon Secretariaat
0478 94 30 88

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Facultaire Dienst PR & Communicatie FBW

Functie
secretariaatsmedewerker
Adres
Coupure Links 653, geb. A
9000 Gent
Werkplaats
Blok A, gelijkvloerse verdieping lokaal 034
Spreekuren
di 10.00 - 18.00
vr 10.00 - 18.00
Telefoon
09 264 59 60
0484 14 94 18
Telefoon Secretariaat
09 264 62 07
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.