Nathalie Vermeulen

E-mail
nathalie.vermeulen@ugent.be
Categorie
gastprofessor
Onderzoeksdisciplines
Opto-elektronica, fotonica en silicon fotonics
Opleidingsonderdelen
Lasers

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Decanaat faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Functie
Onbezold. gastprof.
Adres
Jozef Plateaustraat 22
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 79 50
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.