Sophie Huysveld

E-mail
sophie.huysveld@ugent.be
Telefoon
09 264 59 54
Categorie
doctorassistent
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksdisciplines
Milieu(bio)technologie
Levenscyclusanalyse
Ingenieurstechnieken: milieu en energie
Opleidingsonderdelen
Life Cycle Assessment
Clean Technology
Milieu-effectrapportering
Clean Technology

Entiteiten

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Groene Chemie en Technologie

Functie
doctor-assistent
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Telefoon
09 264 59 54
Telefoon Secretariaat
0478 94 30 88

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.