Adam Bezuijen

E-mail
adam.bezuijen@ugent.be
Telefoon
09 264 57 21
09 264 57 23
09 264 54 89
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Mijnbouw en geotechniek
Waterbouwkundige constructies
Bodemmechanica
Opleidingsonderdelen
Baggerwerken en offshore constructies
Geotechniek
Baggertechnieken en -processen

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Civiele Techniek

Functie
hoofddocent
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 68
9052 Zwijnaarde
Telefoon
09 264 57 21
09 264 57 23
09 264 54 89
Telefoon Secretariaat
09 264 54 89

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.