Isabelle Bambust

E-mail
isabelle.bambust@ugent.be
Categorie
onbezoldigd postdoctoraal medewerker
Onderzoeksdisciplines
Internationaal privaatrecht
Internationaal recht, europees recht en ontwikkelingsrecht
Gerechtelijk recht

Entiteit

Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht

Functie
postdoctoraal medewerker onbezoldigd
Adres
Universiteitstraat 4
9000 Gent
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.