Sven Höppner

E-mail
sven.hoppner@ugent.be
Categorie
doctorassistent
Onderzoeksdisciplines
Rechtstheorie, rechtsmethodologie en wetgevingsleer
Micro-economie
Menselijke experimentele psychologie
Opleidingsonderdelen
Economische analyse van het contractenrecht

Entiteit

Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht

Functie
doctor-assistent
Adres
Universiteitstraat 4
9000 Gent
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.