Rebecca Debeerst

E-mail
rebecca.debeerst@ugent.be
Telefoon
09 331 33 76
Categorie
administratief en technisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Bibliotheek faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Functie
hoofdmedewerker
bibliotheekbediende
Adres
Rozier 44
9000 Gent
Telefoon
09 331 33 76
Telefoon Secretariaat
09 331 33 75
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.