Berdien De Roo

E-mail
berdien.deroo@ugent.be
Categorie
gastprofessor
Opleidingsonderdelen
Ruimtelijke analyse I

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Geografie

Functie
gastprofessor
Adres
Krijgslaan 281, S8
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 46 95

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.