Yaiza Janssens

E-mail
yaiza.janssens@ugent.be
Categorie
onbezoldigd postdoctoraal medewerker
Onderzoeksdisciplines
Fundamentele rechten en vrijheden
Internationaal recht, europees recht en ontwikkelingsrecht
Metarecht

Entiteit

Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht

Functie
postdoctoraal medewerker onbezoldigd
Adres
Universiteitstraat 4
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 68 97
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.