Jeroen De Waele

E-mail
jeroen.dewaele@ugent.be
Telefoon
09 264 60 66
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksdisciplines
Bodemkunde en bodembeheer

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Omgeving

Functie
predoctoraal onderzoeker
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Werkplaats
Blok B, 1ste verdieping lokaal 017
Telefoon
09 264 60 66
Telefoon Secretariaat
09 264 60 53

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.