Renaat Meesters

E-mail
renaat.meesters@ugent.be
Telefoon
09 264 40 60
Categorie
onbezoldigd postdoctoraal medewerker
Onderzoeksdisciplines
Griekse literatuur

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Letterkunde

Functie
postdoctoraal medewerker onbezoldigd
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon
09 264 40 60
Telefoon Secretariaat
09 264 40 45
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.