Katrien Steurtewagen

E-mail
katrien.steurtewagen@ugent.be
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie

Functie
secretaris
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Werkplaats
Dunant 2 - Resto, 5de verdieping lokaal 049
Telefoon
09 264 64 14
Telefoon Secretariaat
09 264 64 14
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.