Annick De Paepe

E-mail
annick.depaepe@ugent.be
Telefoon
09 264 63 92
Categorie
doctorassistent
Onderzoeksdisciplines
Aandacht, perceptie, motorische processen en actie
Opleidingsonderdelen
Gezondheidspsychologie II

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie

Functie
doctor-assistent
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Werkplaats
Dunant 2 - Resto, 3de verdieping lokaal 033
Telefoon
09 264 63 92
Telefoon Secretariaat
09 264 64 62

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.