Vincent Eechaudt

E-mail
vincent.eechaudt@ugent.be
Telefoon
09 264 69 48
Categorie
doctorassistent
Onderzoeksdisciplines
Fundamentele rechten en vrijheden
Straf(proces)recht
Rechtsvergelijking

Entiteit

Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht

Functie
doctor-assistent onderzoeksmandaat
Adres
Universiteitstraat 4
9000 Gent
Werkplaats
Universiteitstraat - Oude School, 3de verdieping lokaal 039
Telefoon
09 264 69 48
Telefoon Secretariaat
09 264 69 30
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.