Leen De Taeye

E-mail
leen.detaeye@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksdisciplines
Neurobiologie
Neuropsychologie
Neurowetenschappen & neurologie

Entiteit

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Inwendige ziekten en Pediatrie

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
C. Heymanslaan 10
9000 Gent

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.