Kornee van der Haven

E-mail
cornelis.vanderhaven@ugent.be
Telefoon
09 264 40 72
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Letterkunde van de germaanse talen
Historische letterkunde
Vergelijkende literatuurwetenschap
Opleidingsonderdelen
Nederlandse letterkunde: oudere periode II
Nederlandse letterkunde V
Nederlandse letterkunde III
Boekgeschiedenis

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Letterkunde

Functie
hoofddocent
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 1ste verdieping lokaal 081
Telefoon
09 264 40 72
Telefoon Secretariaat
09 264 40 45
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.