Joke Vandamme

E-mail
jokel.vandamme@ugent.be
Telefoon
09 264 86 12
Categorie
wetenschappelijk personeel
student
Onderzoeksdisciplines
Klinische psychologie
Gezondheidspsychologie
Sociologie van het sexueel gedrag, geboortebeperking

Entiteiten

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Werkplaats
Dunant 2 - Resto, 1ste verdieping lokaal 026
Telefoon
09 264 86 12
Telefoon Secretariaat
09 264 64 62

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.