Jana De Bodt

E-mail
jana.debodt@ugent.be
Telefoon
09 264 59 73
09 264 59 76
Categorie
administratief en technisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Biotechnologie

Functie
hoofdmedewerker
Adres
Coupure Links 653, geb. A
9000 Gent
Werkplaats
Blok A, gelijkvloerse verdieping lokaal 055
Telefoon
09 264 59 73
09 264 59 76
Telefoon Secretariaat
09 264 59 68
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.