Michiel Dehaene

E-mail
michiel.dehaene@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Stedelijk design en urbanisatie
Ruimtelijke ontwikkeling en theorie (incl. landschapsplanning)
Omgeving en duurzaamheid, duurzame ontwikkeling
Opleidingsonderdelen
Inleiding in stadsanalyse en -ontwerp
Stadsanalyse en -ontwerp
Duurzame steden
Stedenbouw, stadsontwerp en het landschap: bijzondere vraagstukken 2

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Architectuur en Stedenbouw

Functie
hoofddocent
Adres
Jozef Plateaustraat 22
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 37 42
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.