Anneleen De Vriendt

E-mail
anneleen.devriendt@ugent.be
Telefoon
09 264 62 26
Categorie
vrijwillige medewerker

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Biotechnologie

Functie
vrijwillig medewerker
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Werkplaats
Blok B, 2de verdieping lokaal 028
Telefoon
09 264 62 26
Telefoon Secretariaat
09 264 59 68
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.