Theo Meert

E-mail
theo.meert@ugent.be
Categorie
gastprofessor

Entiteit

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Fundamentele en Toegepaste Medische Wetenschappen

Functie
Onbezold. gastprof.
Adres
C. Heymanslaan 10
9000 Gent

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.