Ayla Joncheere

E-mail
ayla.joncheere@ugent.be
Telefoon
09 264 40 95
Categorie
doctorassistent
Onderzoeksdisciplines
Podiumkunsten
Geschiedenis van de muziek en de podiumkunsten
Zuid azië

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Talen en Culturen

Functie
doctor-assistent onderzoeksmandaat
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon
09 264 40 95
Telefoon Secretariaat
09 264 41 56
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.