Sadi Maréchal

E-mail
sadi.marechal@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO
Onderzoeksdisciplines
Archeologie van de menselijke cultuur

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Archeologie

Functie
FWO postdoctoraal onderzoeker
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 35, UFO
9000 Gent
Werkplaats
Ufo, 1ste verdieping lokaal 018
Telefoon Secretariaat
09 331 01 57
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.