Parisa Norouzitallab

E-mail
parisa.norouzitallab@ugent.be
Telefoon
09 264 37 54
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO
Onderzoeksdisciplines
Aquacultuur en visserij
Dierlijke productie

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie

Functie
FWO postdoctoraal onderzoeker
Adres
Coupure Links 653, geb. F
9000 Gent
Telefoon
09 264 37 54
Telefoon Secretariaat
09 264 90 01

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.