Tim Van Den Bossche

E-mail
tim.vandenbossche@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO
doctoraatsstudent
lid Raad van Bestuur
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Biomoleculaire Geneeskunde

Functie
FWO Aspirant Strategisch Basisonderzoek
Doctoraatsstudent
Adres
Technologiepark-Zwijnaarde 75, FSVMII
9052 Zwijnaarde

Raad van Bestuur/Bestuurscollege

Functie
lid Raad van Bestuur
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 25, Rect.1
9000 Gent
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.