Kenneth Chambaere

E-mail
kenneth.chambaere@ugent.be
Telefoon
09 332 61 24
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Bio-ethiek
Palliatieve zorgen en onderzoek rond levenseinde
Gezondheidszorg

Entiteit

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg

Functie
docent
Adres
C. Heymanslaan 10, ingang 42 - verdieping 6
9000 Gent
Werkplaats
6de verdieping lokaal 012
Telefoon
09 332 61 24
Telefoon Secretariaat
09 332 36 28

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.