Pieter Vansteenkiste

E-mail
pieter.vansteenkiste@ugent.be
Telefoon
09 264 62 60
Categorie
doctorassistent
Onderzoeksdisciplines
Aandacht, perceptie, motorische processen en actie
Cognitieve en perceptuele ontwikkeling
Opleidingsonderdelen
Gespecialiseerde onderzoeksvaardigheden in fysieke activiteit, fitheid en gezondheid II
Onderzoeksstage in fysieke activiteit, fitheid en gezondheid II
Gespecialiseerde onderzoeksvaardigheden in sportmanagement II

Entiteit

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen

Functie
doctor-assistent
Adres
Watersportlaan 2
9000 Gent
Werkplaats
Lichamelijke Opvoeding, tussenverd. tss. 1ste en 2de lokaal 004
Telefoon
09 264 62 60
Telefoon Secretariaat
09 264 63 27

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.