Pieter Vansteenkiste

E-mail
pieter.vansteenkiste@ugent.be
Categorie
doctorassistent
Onderzoeksdisciplines
Aandacht, perceptie, motorische processen en actie
Cognitieve en perceptuele ontwikkeling

Entiteit

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen

Functie
doctor-assistent
Adres
Watersportlaan 2
9000 Gent

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.