Stijn Ronsse

E-mail
stijn.ronsse@ugent.be
Categorie
administratief en technisch personeel
Opleidingsonderdelen
Economie
Bedrijfseconomie
Economie

Entiteit

Directie Onderzoeksaangelegenheden
Afdeling UGent Tech Transfer

Team
Adviseur
Functie
adviseur technologietransfer
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 126
9052 Zwijnaarde
Telefoon Secretariaat
09 264 78 83
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.