Stijn Ronsse

E-mail
stijn.ronsse@ugent.be
Categorie
administratief en technisch personeel
Opleidingsonderdelen
Economie
Bedrijfseconomie
Economie

Entiteit

Directie Onderzoeksaangelegenheden
Afdeling UGent Tech Transfer

Team
Adviseur
Functie
adviseur technologietransfer
Adres
Sint-Pietersplein 6
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 78 83
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.