Annelies Declercq

E-mail
andclerc.declercq@ugent.be
Telefoon
09 264 39 71
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Coupure Links 653, geb. F
9000 Gent
Werkplaats
Blok F - Resto, Eerste verdieping lokaal 024
Telefoon
09 264 39 71
Telefoon Secretariaat
09 264 90 01
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.