Kwinten Van De Walle

E-mail
kwinten.vandewalle@ugent.be
Telefoon
09 264 36 55
Categorie
administratief en technisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Engelstalige literatuur

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Letterkunde

Functie
taallector
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 3de verdieping lokaal 016
Telefoon
09 264 36 55
Telefoon Secretariaat
09 264 40 45

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.